Vernostný program

Podmienky vernostného programu:

  • Pre získanie vernostného bonusu je potrebné, aby si zákazník objednal 15 po sebe idúcich pracovných dní obedové menu v zostave 1x polievka + 1x hlavné jedlo v minimálnej hodnote 7,50€ na rozvoz alebo osobný odber.
  • V prípade, že si zákazník neobjedná predpísanú zostavu, je započítavanie prerušené a začína sa odznova.
  • Pod pojmom pracovný deň rozumieme deň, kedy je Bistro Sunshine otvorené a ponúka menu. V prípade zatvorenia bistra, napríklad z technických príčin, nebude tento deň považovaný za pracovný.

Použitie bonusu vernostného programu:

  • O získaní odmeny bude zákazník informovaný e-mailom. Odmenu bude môcť uplatniť v nasledujúcich objednávkach v košíku.
  • Po tom, ako zákazník dodrží všetky pravidlá vernostného programu, získava od nás bonus 1x polievka + 1x hlavné jedlo + 1x dezert v jeden deň podľa vlastného výberu za cenu len 0,01€.
  • Pre správne uplatnenie musí objednávka obsahovať iba tieto 3 vybrané jedlá. Ak chcete do objednávky pridať aj iné jedlá (mimo využitia bonusu), pre tento účel vytvorte ďalšiu samostatnú objednávku.
  • Odmenu je možné využiť iba v kombinácii s osobným odberom.

Začiatok platnosti vernostného programu je 23.1.2020. Do výpočtu sú započítavané objednávky od 13.1.2020.